TERCÜMAN

Film Story

2021, Ukrayna, 32 dk., Renkli, Tatar Türkçesi

2021, Ukraine, 32 min., Color, Tatar

  • Yönetmen / Director: Edem Asanov
  • Senaryo Yazarı / Script: Aziz Eskiyurtlı
  • Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Marlen Yakubov
  • Müzik / Music: Cemil Karikov
  • Yapımcı / Producer: Elzara İslyamova
  • Yapımcı / Producer: Karadeniz Production

Tercüman, doğumunun 170. yılına adanmış büyük eğitimci, halk figürü, yazar, yayıncı, Tercüman gazetenin kurucusu İsmail Gaspıralı hakkında bir film. Belgeselin oluşturulması, büyük eğitimcinin görüş ve umutlarının, ilerici fikirlerinin ve bunları uygulamak için aşılması gereken engellerin bir yansımasıydı. Bu film, özellikle günümüzle ilgili zor sorulara yanıtlar veriyor: ne olursa olsun hayatta kalma ve gelişme. Etkinliği, Kırım Tatar sosyal yaşamında aydınlanma çağının başlangıcı oldu. Film, Kırım’da, Gaspıralı’nın yaşadığı ve çalıştığı şehirlerde, Simferopol, Bahçesaray’da yapıldı. Çekimler tarihi manzaralarda yapıldı: Zincirli Medrese, mektepler, İsmail Gaspıralı’nın ev-müzesi ve Bahçesaray’ın korunmuş eski sokaklarında. 19. yüzyılın son dönemini yeniden üretmek için, Kent Konseyi binaları, kafeler, kütüphaneler çekimler için yeniden inşa edildi, çekimlerde 19. yüzyıl dönemine ait kostümler ve sahne malzemeleri kullanıldı. Filmin amacı, Kırım Tatar aydınlanma döneminin özü, anlamı ve sonuçları hakkında farkındalık yaratmaktı. Film, izleyiciyi, anlamlarını aktarmaya çalıştığı aydının motifleri üzerinde düşünmeye, bıraktığı mirasın özünü düşünmeye davet etmeyi amaçlıyor.

Tercüman is a film about the great educator, public figure, writer, publisher, founder of the newspaper Tercüman, İsmail Gaspıralı, dedicated to the 170th anniversary of his birth. The creation of the documentary was a reflection of the views and hopes of the great educator, his progressive ideas and the obstacles that had to be overcome to implement them. This movie answers tough questions about today, especially: survival and development no matter what. Its activity marked the beginning of the age of enlightenment in the Crimean Tatar social life. The film was made in the Crimea, in the cities where Gaspirali lived and worked, in Simferopol, Bahcesaray. Filming took place in historical landscapes: Zincirli Madrasa, schools, İsmail Gaspıralı’s home-museum and the preserved old streets of Bahçesaray. To reproduce the late 19th century, City Council buildings, cafes, libraries were rebuilt for filming, using 19th century costumes and props. The aim of the film was to raise awareness about the essence, meaning and consequences of the Crimean Tatar enlightenment period. The film aims to invite the audience to reflect on the motifs of the intellectual, whose meanings they are trying to convey, and to consider the essence of the legacy he left behind.