PERDENİN ARKASINDAKİ KARAGÖZ

Film Story

2022, Türkiye, 36 dk., Renkli, Türkçe

2022, Turkey, 36 min., Color, Turkish

  • Yönetmen / Director: Ali Sait Liman
  • Senaryo Yazarı /Script: İbrahim İ. Öztahtalı
  • Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Meral Kuru
  • Müzik / Music: Arslantürk Çiftçi
  • Yapımcı / Producer: İbrahim İ. Öztahtalı
  • Yapım / Production: Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi / Bursa Uludag University Karagoz and Puppet Plays Research and Application Center

UNESCO’nun 2009’da Somut Olmayan Dünya Mirası listesine aldığı Karagöz gölge oyununun yapım sürecini içeren belgeselde, Türk kültürü ve Bursa kenti ile özdeşleşen bu etkinliğin perde arkasındaki icracıları olan “Hayâlî”ler aracılığıyla Karagöz gölge oyununun tarihi, tekniği ve seyirci ile olan ilişkisi perdeye yansıtılıyor.

In the documentary, which covers the production process of the Karagöz shadow play, which was included in UNESCO’s Intangible World Heritage list in 2009, the history, technique and relationship of the Karagöz shadow play with the audience that is brought to the screen through the “Hayâlî”s, behind the scenes performers, which is identified with Turkish culture and the city of Bursa, are reflected.