KIRIM TATAR DÜĞÜN MERASİMLERİ

Film Story

2021, Ukrayna, 52 dk., Renkli, Tatar Türkçesi

2021, Ukraine, 52 min., Color, Tatar

  • Yönetmen / Director: Dilaver Dvaciyev
  • Senaryo Yazarı / Script: Lilya Bucurova
  • Görüntü Yönetmeni / Cinematography: Edem Settarov
  • Müzik / Music: Server Kakura
  • Oyuncular / Cast: Usniye Seythalilova, Timur Asanov, Luiza Usein, Seytabla Memetov, Fatma Asanova, Munir Ablayev, Dilyaver Settarov, Emin Kurtmemetov, Enver Muslyadinov, Fera-Sultan Muslyadinova, Gulnar Planciyeva, Zeynep Yagyayeva
  • Yapımcı / Producer: Elzara İslyamova
  • Yapım / Production: Karadeniz Production

Qırımtatar toy merasimleri (Kırım Tatarlar Düğünleri), halk dekorasyonu, günlük yaşam, sanat ve el sanatları, insanlar arasındaki ilişkilerin özellikleri ve yaşlılara karşı tutum hakkında bir çalışmadır. Film, Kırım’da çeşitli bölgelerde ve çeşitli yerlerde çekildi: müze evlerde, etno-komplekslerde, tarihi anıtların yakınında, doğada. Materyaller, yerli halk kültürünün yeni bir şekilde anlaşılmasına yardımcı oluyor, Kırım Tatarları hakkında daha derin bilgi arama ihtiyacına neden oluyor ve yeni etkileşimi teşvik ediyor. Filmin amacı Kırım Tatar kültürünü korumak, geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Film, özel koleksiyoncular tarafından sağlanan orijinaller de dahil olmak üzere tarihi mekanlar, kostümler ve sahne dekorları kullanılarak, 18.-19. yüzyılın tarihi döneminin yeniden inşasından tam olarak yararlanıyor.

Qirimtatar toy ceremonies (Crimean Tatars Weddings) is a study of folk decoration, daily life, arts and crafts, characteristics of relations between people and attitude towards the elderly. The film was shot in Crimea in various regions and in various places: in museum houses, ethno-complexes, near historical monuments, in nature. The materials help in a new understanding of indigenous culture, prompt the need to seek deeper information about the Crimean Tatars, and encourage new interaction. The aim of the film is to preserve, develop and spread the Crimean Tatar culture. It takes full advantage of the reconstruction of the historical periods of the 18th and19th centuriesb by using historical sites, costumes and props, including originals provided by private collectors.