DUTARIN AVAZI

Film Story

2022, Türkmenistan, 41 dk., Renkli, Türkmence

2022, Turkmenistan, 41 min., Color, Turkmen

  • Yönetmen / Director: İskendermuhammed Annamuhammedov
  • Yapım / Production: Oğuzhan adındaki Türkmenfilm Birleşiği / Turkmenfilm Studio named after Oguzhan

Bu belgesel, en ünlü Türkmen müzik aletlerinden biri olan gazma-dutar’a adanmıştır. Film, tarihi verilere dayanarak dutarın tarihini, kökenini, üretimini ve Türkmen müzik sanatındaki rolünü anlatıyor. Bahşi sanatının gelişmesiyle birlikte bu sanat büyük önem kazanmıştır. Film, dutar çalma sanatının özelliklerini ve halk arasındaki popülaritesini yansıtıyor. Devletin milli dutar sanatının gelişmesi ve bu sanatın mükemmelleştirilmesi için sarf ettiği çabalar büyük önem arz etmektedir.

This documentary is dedicated to one of the most famous Turkmen musical instruments – gazma-dutar. Based on historical data, the film tells the history, origin, production and role of dutar in Turkmen music art. With the development of the art of bakhshi, this art has gained great importance. The film reflects the characteristics of the art of playing dutar and its popularity among the public. The efforts of the state for the development of the national dutar art and for the perfection of this art are of great importance.