Dilbilimci

Film Story

2018, Saha Cumhuriyeti/Rusya, 68 dk., Siyah-beyaz, Sahaca ve Rusça
2018, Sakha Republic/Russia, 68 min., Black and White, Sakhan and Russian

 

Yönetmen / Director: Eduard Novikov
Yapımcı / Producer : Sakha Film

 

Film, 1892-1924 yılları arasında yaşayan ve Yakut (Saha) dilinde, özellikle alfabesinde yenilikler ortaya koyan Semyon Novgorodov’un hayatına ışık tutuyor. Novgorodov, en eski Yakut yazısı Ruslar tarafından icat edilen Yakut folklorunu toplamaya başladı. Novgorodov’un ilk yazılarında Kiril ve Latin alfabelerinin bir karışımı kullanılmıştır. St. Petersburg’a geldi ve St. Petersburg Üniversitesi Doğu Bölümü’nün Arapça-Farsça-Türkçe ve sonrasında Moğol-Mançu-Türkçe dalına girdi. Uluslararası Fonetik Alfabesi onu cezbetti. Bu alfabenin Yakut diline kabul edilmesini savundu. Eseri, Yakut Entelijansiyasının Temel Sorunları Yakutskie Vedomosti gazetesinde yayınlandı. Moğolca öğrendiği, Buryat dilini akıcı bir şekilde konuştuğu ve yerel toplantılara katıldığı için, Irkutsk Üniversitesi’nde Yakutoloji kürsüsü için tartıştığı birkaç makale yayınladı ve modern Yakut ile eski Türkçenin benzerliğine dikkat çekti. Teorisi diğer bilim adamları tarafından doğrulandı.

 

The film sheds light on the life of Semyon Novgorodov, who lived between 1892-1924 and introduced innovations in the Yakut (Sakha) language, especially in its alphabet. Novgorodov began to collect Yakut folklore whose oldest Yakut script was invented by the Russians. A mixture of Cyrillic and Latin alphabets was used in Novgorodov’s early writings. He came to St. Petersburg and entered the Arabic-Persian-Turkish and later Mongolian-Manchu-Turkish department of the Oriental Faculty of St. Petersburg University. The International Phonetic Alphabet fascinated him. He advocated the adoption of this alphabet into the Yakut language. His work was published in the newspaper Yakutskie Vedomosti, Fundamental Problems of the Yakut Intelligentsia. Because he learned Mongolian, spoke Buryat fluently, and attended local meetings, he published several articles in which he argued for the Yakutology chair at Irkutsk University, noting the similarity of modern Yakut and ancient Turkish. His theory has been confirmed by other scientists.