DALAN

Film Story

2022, Azerbaycan, 51 dk., Renkli, Azerbaycan Türkçesi

  • 2022, Azerbaijan, 51 min., Color
  • Yönetmen / Director: Teymur Şahinoğlu
  • Senaryo yazarı / Script: Şahin Hacıyev
  • Görüntü yönetmeni / Cinematography: Alisa Tareliçeva
  • Besteci / Composer: Cavad Tağızade
  • Oyuncular / Cast: Şahin Hacıyev, Georgy Vanyan, Filip Ekozyants
  • Yapım / Production: Fil Production
  • Yapımcı / Producer: İsmayıl Safarali

Gazeteci Şahin Hacıyev, Ermeni-Azerbaycan ihtilafının kökenlerini ve nedenlerini araştırıyor ve aynı sorulara yanıt arayan Ermeni temsilcilerle iletişim kuruyor. Arşiv materyalleri, on dokuzuncu yüzyılda dünya güç merkezlerinin Ermenileri Türklerle karşıkarşıya getirdiğini kanıtlıyor. Bu süreçlerin zirvesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında, büyük güçlerin Osmanlı Devleti içindeki beşinci kol faaliyetleri sonucu harekete geçen bazı azınlıkların kendi devletlerine karşı silahlı bir isyan çıkarmalarıydı.

1915’te Türkiye’den kaçan Ermenilerin soyundan araştırmacı Filip Ekozyants ve Azerbaycan’ı terk etmek zorunda kalan Georgy Vanyan, Şahin Hacıyev ile birlikte “Bu neden 100 yıl önce oldu?” ve “Neden şimdi?” sorularına cevap arıyorlar. Yabancı arşivler, yabancı tarihçiler üçüncü güçlerin rolünü ortaya koymakta ve o yılların olaylarının anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Şahin Hacıyev, günümüz Ermenistan’ında ve bugünün seçkinlerinde günün sorularına cevap arıyor. Türkiye Ermenilerini Ermenistan’daki hemşehrileriyle karşılaştırarak, 1915 trajedisine yol açan sebeplerle Karabağ’daki Ermenilerin mevcut durumunun temelde benzer olduğu sonucuna varıyor. Dolayısıyla yüz yıl önce olduğu gibi bugün de asıl soru aynı: Bu millet, içinde bulunduğu sonsuz tarihi çıkmazdan bir çıkış yolu bulabilecek mi? Olayların gösterdiği gibi, Ermeniler düşüncesini değiştirmeden, tarihi mitlerden vazgeçmeden, Georgi ve Filip gibi kişiler olmadan bunu başaramayacaklardır.

 

Journalist Şahin Hajiyev investigates the origins and causes of the Armenian-Azerbaijani conflict and communicates with Armenian representatives seeking answers to the same questions. Archival materials prove that in the nineteenth century world power centers brought the Armenians against the Turks. The peak of these processes was the armed revolt of some minorities against their own states as a result of the fifth column activities of the great powers within the Ottoman Empire during the First World War.

Researcher Filip Ekozyants, descendant of Armenians who fled from Turkey in 1915, and Georgy Vanyan, who had to leave Azerbaijan, together with Şahin Hacıyev, search for the answers for “Why did this happen 100 years ago?” and “Why now?” Foreign archives, foreign historians reveal the role of the third forces and help understand the events of those years.

Şahin Hajiyev seeks answers to the questions of the day in today’s Armenia and today’s elite. Comparing the Armenians of Turkey with their compatriots in Armenia, he concludes that the current situation of the Armenians in Karabakh is basically similar to the reasons that led to the tragedy of 1915. Therefore, the main question is the same today as it was a hundred years ago: Will this nation find a way out of its eternal historical impasse? As events indicate, Armenians will not be able to achieve this without changing their minds, without giving up historical myths, without people like Georgi and Filip.