AVRASYA’NIN HÜKÜMRANLARI

Film Story

2021, Kazakistan, 52 dk., Renkli, Rusça, Kazak Türkçesi

2021, Kazakhstan, 52 min., Color, Russian, Kazakh

  • Yönetmen / Director: Aleksey Kamenskyi
  • Senaryo Yazarı /Script: Aigul Cherendiova, Ainur Mazibayeva
  • Görüntü Yönetmeni / Cinematography:
  • Yapımcı / Producer: Aigul Cherendinova

Belgesel projesi, bozkırda farklı seviyelerde güç ve etkiye sahip olan kadınların imajına odaklanıyor. Son on yılların çalışmaları, Türk-Moğol toplumunda kadın haklarının Doğu ve Batı ülkelerindeki çağdaşlarına göre ölçülemeyecek kadar geniş olduğunu göstermektedir. Film, Büyük Bozkır topraklarındaki Türk-Moğol, Altınordu sonrası devletlerin siyasi yaşamında kadınların rolü hakkında genel bir fikir ortaya konmasına  izin veriyor.

The documentary project focuses on the image of women who had power and influence at the different levels in the steppe. The studies of the last decades indicate that the rights of women in Turkic-Mongolian society were immeasurably wider than those of their contemporaries in the countries of the East and West. The film allows to create a general idea about the women’s role in the political life of the Turkic-Mongolian, post-Horde states on the territory of the Great Steppe.