logo ve anlamı

Korkut Ata Adının Anlamı:

Kor: İyice yanarak ateş durumuna gelme durumudur. Ham iken yanarak pişen, çiğliği bulunmayan, pişkinlik derecesine ulaşmış olandır.
Kut: Devlet idaresinde güçtür. Yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün kuvvettir. İlahi bir kaynaktan gelen rahmet ve bereket sembolü kimsedir.
Korkut: Büyük, korkusuz, yavuz, heybetli, becerikli, iyi, güzel, güzel huylu, olağanüstü sayılandır.
Ata: Divânü Lügati’t-Türk’te (Oğuz) baba olarak geçmektedir. Atadır. Ermişlere dervişlere verilen sandır.

Neden Turna?

Türk kültüründe kutsal sayılan birçok kuş türü içerisinde turnanın ayrı ve özel bir yeri bulunmaktadır. Çünkü, göklerin özgürlük sevdalıları olarak bilinen turna kuşlarının, Gök Tanrı‘yı temsil ettiği varsayılmış ve ona kutsal bir kimlik yüklenmiştir.
Aynı kutsal kimliğin İslâm tasavvuf geleneği içerisinde de sürdüğünü görmekteyiz.
Bu kuş, Alevî-Bektaşi folklorunda da önemli bir rol oynar ve Hz. Ali’yi temsil eder.
Yine Ahmet Yesevi, turna ile temsil edilmiştir.
Gururlarına düşkün, son derece sade bir hayat tarzını tercih eden turna kuşları, gökyüzünün engin maviliklerinde uçarken, her bir kanat vuruşları müziğin notaları gibi ahenkli, şiirin sözleri gibi armonik.
Turna kuşu katarından hiç ayrılmadan uçar, göçebe bir kuştur.
Anadolu’da da turna kuşu saflığın, mutluluğun, bereketin sembolüdür; sabrı, gururu ve özgürlüğü temsil eder. Bu sevgi ve saygıdan ötürü de yadsınamayacak sayıda turna türküsü vardır.
Geniş bir coğrafyada ve farklı kültürlerde yer edinmiş olarak karşımıza çıkan turnayı, Türk insanı giyiminde, kuşamında, halısında, kiliminde, oyasında, eşiğinde, beşiğinde, velhasıl her eşyasında motif olarak kullanmıştır.
Turna sürüleri göç ederken genellikle “σ” biçiminde uçarlar.
Bu onlara has bir uçuş tekniğidir. Turnalar, çiftler halinde yaşarlar ve tek eşli bir hayat sürerler.
Yuvalarını diğerlerinden ayırırlar.
Eğer bir avcı turnanın birini vurur ya da turna çiftlerinden biri ölürse, geride kalan turna yaşamaya devam etmez ölümü seçer ve kendini suya bırakır.
ekran2

Merhamet Yüklü Kanatlar;

Ortak tarihimiz, kültürümüz ve sanatımızla hayat bulan Türk medeniyeti, bütün bir dünya için bir merhamet medeniyeti olmuştur. Bu zenginlik bütün Türk Cumhuriyetleri’nde olduğu gibi Türkiye’nin de zenginliğini oluşturmaktadır. Bu zenginlik Merhamet Yüklü Medeniyet bakiyesinin yüzlerce yıl önce kurumsal bir şekilde ortaya koyulmuş olmasıdır.