Korkut Ata ile, geçmişten günümüze, nesilden nesillere taşınan fikirleri, anlatıları ,masal ve hikayeleri ve öğretileri ile bugünün hayatına iyilik perspektifi sunarak, geleceğin insani değerlerinin güçlenmesi ve sürdürülebilmesi adına temeller oluşturmaktadır.