Archives

Турция, расположенная в центре тюркского мира, стала страной с устоявшимися...
Read more

Наследие Коркут Ата (Дедушки Коркута) является основой для укрепления и...
Read more

With Korkut Ata, he creates the foundations for the strengthening...
Read more

Korkut Ata ile, geçmişten günümüze, nesilden nesillere taşınan fikirleri, anlatıları...
Read more

Türkiye, Türk Dünyası'nın  merkezinde yer alan ve adalet, merhamet, barış...
Read more