Uluslararası_Sinema_Dernegi_Logo

Uluslararası Sinema Derneği, merkezi İstanbul’da bulunan kâr amacı gütmeyen mesleki bir dernektir. Derneğimiz, film ve televizyon endüstrisini desteklemek, geliştirmek, ulusal ve uluslararası sinema günleri, film festivalleri düzenlemek, sergiler, film marketleri düzenlemek ve fuarlara katılmak, sinema alanıyla ilgili sempozyumlar, paneller düzenlemek, kitap yayını yapmak, televizyon programları ve belgeseller yapmak, film ve televizyon yapımcılarını ve içerik veya hizmet üretimi ya da ticaretiyle sektörün bileşeni olan meslek profesyonellerini bir araya getirmek, Türk dünyasındaki yönetmenleri ve yapımcıları buluşturmak ve mesleki iletişimi sağlamak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.