YAKLAŞIM

  • Ortak tarihimiz, kültürümüz ve sanatımızla hayat bulan Türk medeniyeti, bütün bir dünya için bir merhamet medeniyeti olmuştur. Bu zenginlik bütün Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi  Türkiye’nin de zenginliğini oluşturmaktadır.

  • Ayrıca bu medeniyetin parçalarını binlerce yıllık toplumsal kültürel kimliğimizin yeni nesillere taşınması açısından çok önemli yer tutan festivallerin sürdürülebilirliği ve standardizasyonu büyük değer teşkil etmektedir.

  • Bu doğrultuda hazırlık süreci başlatılan Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalinin iletişim, erişim ve etkileşim temellerinin güçlendirilmesi ile;festivali, uluslararası kaliteye yükseltecek olan Türk Cumhuriyetleri Devletlerinin katılımı, ve sinema içerik projeleriyle gerçekleştirilmesi ile çekilen filmlerin daha geniş kitlere buluşması hedeflenmektedir.

  • Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ile Türkiye’nin hem yurt içinde hem de yurtdışında söz söyleme gücüne sahip bir kimliği olması

  • Ortaya koyulan değerler manzumesinin evrensel bir kimlikte olması

  • Merhamet Yüklü Medeniyet bakiyesinin yüzlerce yıl önce kurumsal bir şekilde ortaya koyulmuş olması

  • Festival vasıtasıyla ortaya çıkarılacak birlik beraberlik anlayışının aynı medeniyet temelinde herkes tarafından kabul edilecek bir değerde olması