MERHAMET YÜKLÜ KANATLAR

Türkiye, Türk Dünyasının  merkezinde yer alan ve  adalet, merhamet, barış ve sevgi temalarının somutlaştığı, her platformda birlik ve beraberliği odak noktasında tutan bir ülkedir. Korkut Ata ile, geçmişten günümüze, nesilden nesillere taşınan fikirleri, anlatıları ,masal ve hikayeleri ve öğretileri ile bugünün hayatına iyilik perspektifi sunarak, geleceğin insani değerlerinin güçlenmesi ve sürdürülebilmesi adına temeller oluşturmaktadır.