KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ

Neden Korkut Ata?

Korkut Ata Adının Anlamı:
Kor: İyice yanarak ateş durumuna gelme durumudur. Ham iken yanarak pişen, çiğliği bulunmayan, pişkinlik derecesine ulaşmış olandır.
Kut: Devlet idaresinde güçtür. Yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün kuvvettir. İlahi bir kaynaktan gelen rahmet ve bereket sembolü kimsedir.
Korkut: Büyük, korkusuz, yavuz, heybetli, becerikli, iyi, güzel, güzel huylu, olağanüstü sayılandır.
Ata: Divânü Lügati’t-Türk’te (Oğuz) baba olarak geçmektedir. Ata’dır. Ermişlere, dervişlere verilen sandır.
  • Destanları masalları ve bilge kişiliğiyle maziyi atiye sinematografik bir dille taşımıştır.
  • Türk dünyasının sinemasal anlatımın atası olarak bilinir.
  • Gerek Türk sineması gerekse dünya sinemasında onun anlatımları ,masalları,hikayeleri ya ilham kaynağı olmuş,ya da bizzat filmin konusu olmuştur.
Korkut Ata ile, geçmişten günümüze, nesilden nesillere taşınan fikirleri, anlatıları ,masal ve hikayeleri ve öğretileri ile bugünün hayatına iyilik perspektifi sunarak, geleceğin insani değerlerinin güçlenmesi ve sürdürülebilmesi adına temeller oluşturmaktadır.
  • Bundan dolayıdır ki Türk Dünyası Film Festivalinin ismi Korkut Ata olarak belirlenmiştir….

 

KORKUT ATA

Asırlar boyunca Türk illerinde
Söylenir şöhreti Korkut Ata’nın
Türkün töresinde Oğuz neslinde
Bilinir kıymeti Korkut Ata’nın
Bozulmadan devam eder mayası
Nefesi var esmektedir havası
Ad koymaktı yol göstermek davası
Destandır hizmeti Korkut Ata’nın
Tarih aynasına bakmayanlardan
Ecdat ocağını yakmayanlardan
Özlerine sahip çıkmayanlardan
Vardır şikayeti Korkut Ata’nın
Her mecliste muhabbete girendi
Müşküllerin sırlarına erendi
Hastaya, dertliye şifa verendi
Çoktur marifeti Korkut Ata’nın
Korkut’u bilenler hüner kazanır
Tarihine geçmişine özenir
Alparslan dan Atatürk e uzanır
Aslı asaleti Korkut Ata’nın
Korkut Ata gerilmeyen yay idi
Her bir sözü oymak oymak pay idi
Hekim idi, bilge idi, bey idi
Örnek şahsiyeti Korkut Ata’nın
Nurettin Türkan (Kul Nuri)