Şuhrat Rızayev

Şuhrat Rızayev

Şuhrat Rızayev 1958’de Taşkent’te doğdu. Ozbekistan Ulusal Universitesi Filoloji Fakultesi’nden mezun oldu. Kultur ve Spor Bakanlığı, Aybek Muzesi, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu, Devlet ve Toplum İnşa Akademisi’nde gorev yaptı.

Halen Ozbekistan Sinematografi Ajansı’nın ilk genel mudur yardımcısı olarak gorev yapmaktadır. “Dunya Edebiyatı” dergisinin genel yayın yonetmenidir. Ş. Rızayev’in “Cedid Draması” (1997), “Jamiyat Kozgusi” (ortak yazar, 2005), “Ulusal Ronesans ve Ozbek Filolojisi Sorunları” (1993), “Ulusal Ronesans Ozbek Edebiyatı” (ortak yazar, 2005), “Sahnenin Maneviyatı” (2000), “Surat va siyrat chizgilari” (2010), “Bahodir Yoldoshev” isimli eserleri yayımlandı.

Shuhrat Rızayev was born in 1958 in Tashkent. He graduated from the Faculty of Philology of the National University of Uzbekistan. He worked at the Ministry of Culture and Sports, Aybek Museum, Presidency and Council of Ministers, State and Community Building Academy. He currently serves as the first deputy general director of the Uzbekistan Cinematography Agency.

He is the editor-in-chief of the journal “World Literature”. S. Rızayev’s “Jadid Drama” (1997), Jamiyat Kozgusi” (co-author, 2005), “The National Renaissance and Problems of Uzbek Philology” (1993), “National Renaissance Uzbek Literature” (co-author, 2005), “The Spirituality of the Stage” (2000), “Surat va siyrat chizgilari” (2010), “Bahodir Yoldoshev” were published.