Satybaldy Tekeyev

Satybaldy Tekeyev

Satybaldy Tekeyev, 1977’de sanat faaliyetine uzun metraj filmler de dahil olmak üzere bir dizi filmin yönetmeni olarak Șaken Aymanov adını tașıyan “Kazakfilm” stüdyosunda bașladı: “Ejderha Yılı” (1981), “Bizimkileri Bilin!” (1985), “Cambul’un Gençliği” (1996).

Katılımı ile bir dizi ilginç kısa film yayınlandı. 1980’lerin sonunda, SSCB Görüntü Yönetmenleri Birliği altında Sovyet Sinematografi Propaganda Bürosu’na bașkanlık etti (daha sonra All-Union Yaratıcı Üretim Derneği “Kinosentr” direktörlüğünü yaptı).

Performansı yaratıcı çalıș-malar içeriyor: “Astronot Nasıl Olunur” (yapım-cı) adlı uzun metraj film, yaklașık kırk belgesel: “Argymaktar aryny” (1998-1999), “İpek Yolu”, “İpek Yolunun Dönüșü” (2000- 2002), “Behzat” (2008-2009 – Olimpiyat boks șampiyonu Bekzat Settarhanov hakkında); spor özel sayılarında, film dergilerinde çalıștı. 2009 yılında “En İyi Belgesel Film” (“Behzat”) adaylığında Kulager-2009 film ödülünü kazandı.

Son yıllardaki askeri-vatansever temalar üzerine yaptığı belgeseller özellikle büyük beğeni topladı – “General Ertaev”; Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Birinci Bakanı Sagadat Nurmu-gambetov hakkında “Sagadat Nurmugambetov Son Röportaj”, Uluslararası Film Festivali “Birlikte Kazanıldı”da en iyi portre denemesi ödülünü aldı. Gerçek ve canlı filmler, yüksek profesyonel ve sanatsal düzeyde çekildi ve izleyicilerden bü-yük bir karșılık aldı.

Son zamanlarda, genç bir bağımsız devletin eski bașbakanı olan bir dev-let adamının hayatı ve çalıșmalarına adanmıș “Araldyn arda perzenp” belgesel filmi üzerinde çalıșmayı tamamladı – Kazakistan’dan Karamanov Uzakbay Karamanovich. Bu, kendini tamamen halkına hizmet etmeye adayan harika bir adam hakkında ilginç bir film hikayesiydi. 2022 yılın-da Devlet Ulusal Sinema Destekleme Merkezi NJSC’nin çalıșmasında yer alan Satybaldy Teke-yev’in yönettiği Leyla’nın Duası ve Büyük Kazak Samoyed adlı belgeseller, devlet mali desteği için film projeleri listesine dahil edildi.

 

Satybaldy Tekeev began his creative activity at the film studio “Kazakhfilm” named after Shaken Ai-manov in 1977 as a director of a number of films, including feature films: “The Year of the Dragon” (1981), “Know Ours!” (1985),

“Youth of Zhambyl” (1996). A number of interesting short films with his participation were released. In the end of the 1980s, he headed the Propaganda Bureau of Soviet Cinema-tography under the Union of Cinematographers of the USSR (later he was the director of the All-Union Creative Production Association “Kinosentr”).

His track record includes creative works: the feature film “How to Become an Astronaut” (producer), about forty documentaries: “Argymaktar aryny” (1998-1999), “Silk Road”, “Return of the Silk Road” (2000-2002) , “Bekzat” (2008-2009 – about the Olympic boxing champion Bekzat Sattarkhanov); worked in sports special issues, film magazines. In 2009, he won the Kulager-2009 film award in the nomination “Best Documentary Film” (film “Bekzat”).

Particularly highly appreciated were his films of recent years on military-patriotic themes – a full-length documentary about internationalist soldiers “General Ertaev”, about the First Minister of the Armed Forces of Kazakhstan Sagadat Nurmagambetov “Sagadat Nurmagambetov The Last Interview”, which was awarded the prize for the best portrait essay at the International Film Festival “Won Together”. Truthful and vivid films were shot at a high professional and artistic level and received a wide response from the audience. Recently, he completed work on the documentary film “Araldyn arda perzenp”, dedicated to the life and work of a statesman, ex-Prime Minister of a young independent state – the Republic of Kazakhstan, Karamanov Uzak-bay Karamanovich.

This is an interesting film story about a wonderful man who devoted himself entirely to serving his people. In 2022, having taken part in the pitching of the State Center for National Cinema Support NJSC, documentaries directed by Satybaldy Tekeyev under the working titles Leyla’s Prayer and The Great Kazakh Samoyed were included in the list of film projects for state financial support.