Anara Kashaganova

Anara Kashaganova

Anara Kashaganova, 1952 yılında Kazakistan’ın Cambul Bölgesi, Lugovosky’de dünyaya geldi. 1975’te Devlet Sinema Enstitüsü VGIK’ten mezun oldu. 1979-85 arasında Kashaganaova, Moskova’daki Tüm-Birlik “Sovinfilm” Goskino (Devlet Sineması) kuruluşunda, film prodüksiyonu uzmanı, ortak film yapımında film prodüksiyon organizatörü ve yabancı film stüdyolarına ve filmlerine prodüksiyon ve yaratıcı hizmetler sağlayıcısı olarak çalıştı. .Kazakistan’a döndükten sonra “Kazakfilm” Stüdyosu’nda çalıştı. Kronik-belgesel ve popüler bilim filmlerinin yapımında sanat yönetmenliği ve yapım kuruluşlarının başkanlığını, ardından Shaken Aimanov’un adını taşıyan “Kazakfilm”in başkanlığını yaptı. 90’lı yıllardan beri Kashaganova uygulamada aktif olarak yer aldı. Devlet sinematografisi sisteminde “yapımcı sinema” modelinin ilk film ve televizyon yapımcıları grubu, A. Kashaganova ve Oraz Rymzhanov’un rehberliğinde T. Zhurgenov’un (şu anda T. Zhurgenov adındaki Kazak Ulusal Sanat Akademisi’nin) adını taşıyan Tiyatro ve Sinema Enstitüsü Atölyesi’nden mezun oldu.

Kazakistan Cumhuriyeti Sinematografisi ve Yapımcılığı Onurlu Çalışanı
Kazak Ulusal Sinematografik Sanatlar ve Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı
Genç uzmanlar için çalışma konusunda Ulusal Sinematografiyi desteklemek için Devlet Merkezi Uzmanı

 

Anara Kashaganova was born in 1952, in Lugovosky, Dzhambul Region, Kazakhstan. Kashaganaova worked in Moscow as an expert in film production, organizer of film production in joint filmmaking and provision of production and creative services to foreign film studios and films in the All-Union Association “Sovinfilm” Goskino (State Cinema) USSR (1979-85). Having returned to Kazakhstan, she worked in “Kazakhfilm” Studio. She has held the position of artistic director and head of production associations for the production of chronicle-documentary and popular science films, then president of “Kazakhfilm” named after Shaken Aimanov. Since the 90s, Kashaganova has been actively involved in the implementation of the “producer cinema” model in the system of state cinematography. The first film and tv producers group graduated from Workshop of the Institute of Theatre and Cinema named after T. Zhurgenov (currently the Kazakh National Academy of Arts named after T. Zhurgenov) under the guidance of A. Kashaganova and Oraz Rymzhanov.

Honored worker of cinematography and producer of the Republic of Kazakhstan
Vice –president of the Kazakh National Academy of Cinematographic Arts and Sciences
Expert of the State Center for support of National Cinematography on wworking for young specialists